Светът на мониторинга и анализа на социалните медии

Първият бит данни на тази инфографика е доста очарователен ... растежът на пазара за инструменти за анализ. Според мен това сочи към няколко въпроса. Първото е, че всички ние все още търсим по-добри инструменти за отчитане и наблюдение на нашите маркетингови стратегии и второ е, че сме готови да приложим по-голям процент от нашия маркетингов бюджет, за да гарантираме, че нашите стратегии работят. Докато използваме социалните медии, за да се свързваме с другите, ние