Clicktale: Проследяване на събития в Analytics в среда без код

ClickTale е пионер в аналитичната индустрия, предоставяйки поведенчески данни и ясни визуализации, които помагат на професионалистите в областта на електронната търговия и анализа да определят и подобряват проблемите със своите сайтове. Новият Visual Editor на ClickTale предоставя още една еволюция с безкодиращи средства за интегриране на събития в целия ви сайт. Просто посочете елемента на вашето събитие и дефинирайте събитието ... ClickTale прави останалото. С Visual Editor Clicktale е една от първите компании, които предоставят решение вътре