Какво прави цифровият маркетинг?

Нека просто отворим, като заявим, че имах работа на този човек отдолу, хе. Като дигитален маркетинг, ние се въртим на всички наши клиенти ежеседмично, анализирайки тяхното представяне, като правим корекции, изследваме, планираме и изпълняваме многоканални кампании. Използваме инструменти много повече, отколкото описва тази инфографика - от комуникация, до публикуване, до инструменти за разработка и анализ. IMO, повечето търговци работят в областта, в която са най-удобни. Това не е случайно