Agile Marketing е еволюция, а не революция и защо трябва да го възприемете

От изграждане на сгради до изграждане на софтуер. През 1950-те години моделът за развитие на водопада е въведен в софтуерния дизайн и разработка. Системата е реликва на преработващата индустрия, където по необходимост трябваше да се измисли правилният отговор, преди да започне работата. И в онзи свят правилният отговор има смисъл! Можете ли да си представите сценарий, при който сте решили да построите небостъргач по различен начин по средата на изграждането? Това каза, страничен продукт от