Vuelio: Вашата платформа за връзки с медиите и влиянието

Връзките с обществеността се промениха значително с взрива на медиите в дигиталната ера. Вече не е достатъчно да представите няколко обекта и да съставите месечен списък с споменавания на вашата марка. Днес съвременният специалист по връзки с обществеността трябва да се справи с непрекъснато нарастващия списък на влиятелните лица и публикации, след което да докаже въздействието, което те оказват върху марката. PR софтуерът се е развил от просто разпространение на прессъобщения до модерно управление на връзките