5-те причини, поради които посетителят е пристигнал на вашата страница

Твърде много компании проектират уебсайт, социален профил или целева страница, без да разбират намерението на посетителя. Продуктовите мениджъри притискат маркетинговия отдел да изброи функции. Лидерите притискат маркетинговия отдел да публикува последното придобиване. Екипите за продажби притискат маркетинговия отдел да популяризира оферта и да стимулира потенциални клиенти Това са вътрешни мотивации, докато търсите да създадете уеб сайт или целева страница. Когато проектираме и разработим уеб присъствие за