ContentVerse: Управление на документи и автоматизация на работния процес

Голяма част от корпоративния свят все още използва и внедрява тяхното съдържание чрез платформите на Microsoft Office. Ако искате да поддържате контрола на версиите на вашите документи и да автоматизирате работните потоци, е почти невъзможно без добър инструмент за автоматизация на работния поток и хранилище на документи да поддържате управление на версиите, докато си сътрудничите. Маркетинговите агенции - особено със стратегии за маркетинг на съдържание - произвеждат тон от това съдържание в традиционните настолни приложения. И търсенията в операционната система не винаги са най-лесният начин

Изпълнение: Версия Всичко

Разработчиците на софтуер отдавна разбраха, че системите за управление на версиите улесняват работата им и ги правят по-продуктивни. Perforce е една от компаниите, които предлагат усъвършенстван контрол на версиите на разработчиците. С течение на времето обаче те забелязаха, че корпорациите имат едни и същи проблеми с вътрешните документи - от листове за продажби, до графики, до бели тапети ... екипите си сътрудничат по документи, но често нямат най-новите версии, от които да работят. В резултат на това се случват сблъсъци, разочарование