UserZoom: Икономична използваемост и проучване на клиентите

UserZoom предоставя базирана в облак, всичко-в-едно онлайн софтуерна платформа за проучване на потребителите, за да може компаниите ефективно да тестват използваемостта, да измерват гласа на клиента и да предоставят страхотно изживяване на клиентите. UserZoom предоставя изследователски възможности за работния плот, включително дистанционно тестване на използваемостта, сортиране на карти, дървовидно тестване, тестване на щракване върху екранна снимка, тестване на времето за изчакване на екрана, онлайн проучвания, VOC (Intercept Surveys), VOC (Tab Feedback), както и тестване на мобилността и мобилно приложение VOIC (Прихващане). Резултатите от изследването са данни за използваемост, отговори на проучването,