CleverTap: Анализ за мобилен маркетинг и платформа за сегментиране

CleverTap дава възможност на търговците на мобилни устройства да анализират, сегментират, ангажират и измерват своите усилия за мобилен маркетинг. Мобилната маркетингова платформа съчетава в реално време прозрения за клиентите, усъвършенстван механизъм за сегментиране и мощни инструменти за ангажиране в една интелигентна маркетингова платформа, което улеснява събирането, анализирането и въздействието на прозренията на клиентите за милисекунди. Има пет части на платформата CleverTap: Табло за управление, където можете да сегментирате потребителите си въз основа на техните действия и свойства на профила, да провеждате насочени кампании към тях