Smartling: Софтуер за преводачески услуги, сътрудничество и автоматизация на процесите

Ако търговията се движи от думи, глобалната търговия се подхранва от превода. Бутони, колички за пазаруване и романтично копие. Уебсайтовете, имейлите и формулярите трябва да бъдат преведени на различни езици, за да може марката да стане глобална и да достигне до нова аудитория. Това отнема екипи от хора, които внимателно управляват всеки канал за разпространение на изходно съдържание; и е непосилно разходите за екипите да се обърнат към всеки поддържан език. Въведете: Smartling, система за управление на превода и овластяване на доставчик на езикови услуги