Ако събирате данни, вашият клиент има тези очаквания

Неотдавнашен доклад от Thunderhead.com предефинира ангажираността на клиентите в ерата на дигиталната трансформация: Engagement 3.0: Нов модел за ангажираност на клиентите дава представа за цялостната картина на клиентския опит. Ето някои ключови констатации: 83% от клиентите се чувстват положително за бизнес, който използва добре информацията и данните, които притежават за своите клиенти, например чрез подчертаване на подробности за продукти и услуги, както и оферти, които ще бъдат от полза.