Адаптирането и реагирането на обратната връзка движи резултатите от маркетинга на съдържанието

Колко бързо и ефективно маркетолозите реагират и се адаптират към непрекъснатата обратна връзка с потребителите се превърна в нов фактор, определящ ефективността на марката. Според 90% от анкетираните 150 търговци на марка, отзивчивостта - или способността да се търси, разбира и бързо да реагира на обратна връзка, предпочитания и нужди - е важна, ако не и критична, за предоставянето на изключително клиентско изживяване. Само 16 процента от търговците смятат, че техните организации са изключително отзивчиви към потребителите, като не успяват да направят промени в