Разбиране на значението на насоките за качество на запасите (IQG)

Закупуването на медии онлайн не е различно от пазаруването на матрак. Потребителят може да види матрак в един магазин, който иска да купи, без да осъзнава, че в друг магазин същият брой е с по-ниска цена, тъй като е под друго име. Този сценарий затруднява много купувача да разбере какво точно получава; същото важи и за онлайн рекламата, където единици се купуват и продават и преопаковат