Netpeak Checker: SEO групови изследвания на коренни домейни и страници

Вчера се срещнах с менторска програма, която ме помоли да им помогна в обучението на техните ученици за оптимизация на търсачките. Първият въпрос, който зададох, беше: Какво според вас е SEO? Това е важен въпрос, защото отговорът ще насочи дали мога да помогна или не. За щастие те отговориха, че не разполагат с опит, за да отговорят на този въпрос и ще разчитат на моите познания. Моето обяснение на SEO е доста