Salesmachine: Увеличете пробната конверсия на SaaS и приемането на клиентите

Ако продавате продукт Софтуер като услуга (SaaS), приходите ви зависят от използването на данните на клиентите и използването на продукта на ниво контакт и акаунт. Salesmachine дава възможност на екипите за продажби и успех с действащи прозрения и автоматизация за увеличаване на пробната конверсия и приемането от клиентите. Salesmachine има две основни предимства Подобряване на пробната конверсия - Оценете квалифицирани потенциални клиенти въз основа на пригодността на клиента и приемането на продукта. Пробната квалификация на Salesmachine позволява на вашия екип по продажбите да се съсредоточи върху висококвалифицирани