Помощ за марката: Състоянието на марката

Тази вечер се натъкнах на страхотен пост за състоянието на марката. Изобщо не съм съгласен с автора Брад ВанОукен, но исках да добавя няколко точки. Изминаха няколко години, откакто официално работя като и заедно с мениджъри на странични марки, но искам да отбележа ключов момент, който може да е очевиден, но да е заявена необходимост. Докато бях във вестникарската индустрия през последното десетилетие, видях нарастването