Историята на електронната поща и електронния дизайн

Преди 44 години Реймънд Томлинсън работи върху ARPANET (предшественик на правителството на САЩ в публично достъпния Интернет) и изобретява имейл. Това беше доста голяма работа, защото до този момент съобщенията можеха да се изпращат и четат само на един и същ компютър. Това позволи на потребител и дестинация, разделени със символа &. Когато показа на колегата Джери Бърчфийл, отговорът беше: Не казвайте на никого! Това не е това, което трябва да работим