Цифровата епоха бързо променя всичко

Когато сега говоря с млади служители, стряскащо е да се мисли, че те не си спомнят дните, в които нямахме интернет. Някои дори не помнят време, без да имат смартфон. Тяхното възприятие за технологиите винаги е било, че те продължават да напредват. Имали сме десетилетия на периоди през живота ми, когато технологичният напредък се е установил ... но това вече не е така. Спомням си, че ясно работех на 1 година, 5 години и 10 години