Слушайте и насочвайте възможности в Twitter с SocialCentiv

Всеки ден 230 милиона потребители на Twitter изпращат над 500 милиона туитове. С правилния набор от ключови думи, бизнесът може да сортира местните клиенти. Номерът е да разберете какви ключови думи работят и как разговорите се случват в Twitter. SocialCentiv идентифицира потребители, които изпращат в Twitter своето намерение за продукт, услуга или съдържание, свързани с вашия бизнес. След това можете да представите на потенциалните клиенти целенасочен, персонализиран стимул, предназначен да повлияе на решението им за покупка. По време на Националния 2014