Възвръщаемостта на инвестициите в социалните медии, която не измервате

Много специалисти по онлайн маркетинг и социални медии са късоглед. Въздействието на възвръщаемостта на инвестициите в социалните медии далеч надхвърля преките кликвания върху покупките. Вашата стратегия за социални медии ще генерира индиректно приходи по редица пътища.