Как са структурирани екипите на социалните медии

Тази инфографика от GO-Gulf.com върши чудесна работа, за да илюстрира голямото различие в начина, по който работят екипите на социалните медии. Научете колко усилия полагат бизнесите в своите кампании в социалните медии. Колко хора са наели за своите кампании в социалните медии, какви качества търсят работодателите в експертите в социалните медии чрез нашата подробна инфографика за това как организациите структурират своите екипи в социалните медии. От инфографиката Go-Gulf, Как организациите структурират екипите на социалните медии. Копайте