Спазва ли Вашият бизнес най-добрите практики по етикет на социалните медии?

Етикет в социалните медии ... изразът ме кара да се гърча. Изглежда винаги има някой, който се опитва да приложи набор от правила за всичко в днешно време и аз не мога да го понеса. Разбира се, има неприемливо поведение онлайн и офлайн ... но красотата на платформата е, че независимо дали спазвате така наречените правила, ще видите резултатите. Ето пример ... Следвам голям доставчик на услуги за електронна поща в Twitter и два пъти ме обещаха с DM