Как да изчислим възвръщаемостта на вашата инвестиция в маркетинг в социални медии

Тъй като маркетолозите и социалните медийни платформи узряват, ние откриваме много повече за положителните и отрицателните страни на инвестирането в социалните медии. Ще видите, че често съм критичен към очакванията, зададени от консултантите в социалните медии - но това не означава, че съм критичен към социалните медии. Спестявам много време и усилия, като споделям мъдрост с връстници и разговарям с марки онлайн. Не се съмнявам, че времето ми, прекарано в социалните медии, има