Индустрия за маркетинг на социални медии

GO-Globe.com разработи инфографика, Индустрия за маркетинг на социални медии, която избира ключови данни от доклада за индустрията за маркетинг на социални медии за 2012 г. Инфографиката обхваща най-новите тенденции в социалните медии, предизвикателствата в социалните медии, стратегията на търговците на социални медии и много други. Според мен най-големите предизвикателства са на място. Докато нашите технологии продължават да се усъвършенстват, компаниите все още се борят да използват напълно социалните медии, да намерят влиятелни лица, да измерват възвръщаемостта на инвестициите, да изграждат аудитории,

Социални медии + Анализ = Неточно

Ако трябва да ви попитам кой източник е осигурил повече трафик към вашия сайт, Twitter или Facebook ... как бихте определили това? По-голямата част от потребителите на уеб аналитика биха влезли и разгледали препращащите ги източници и измислили стойността. Това е проблем. Някои компании просто добавят „twitter.com“ като препращащ източник и смятат, че това е трикът. Не е случаят. Броят на препоръчаните посетители от twitter.com е само тези