Клиентите се опитват да се свържат с вас в социалните медии, там ли сте?

5 от всеки 6 искания, отправени от потребители в социалните медии към бизнес, остават без отговор. Бизнесът продължава да прави ужасната грешка, като използва социалните медии като медия за излъчване, вместо да признае въздействието им като комуникационна среда. Отдавна компаниите осъзнаха важността на управлението на входящите повиквания, тъй като удовлетвореността на клиентите се дължи пряко на задържането и повишената стойност на клиентите. Обемът на заявките за социални медии се е увеличил със 77% на годишна база.