Offerpop: Управление на социални кампании от край до край

За марките социалната ангажираност (а не броят на феновете или последователите) е ключът към ефективността на кампанията. Най-добрата форма на ангажираност, вида, който най-вероятно би довел до конверсии, е доброволната ангажираност. Маркетолозите могат да направят това, ако се синхронизират с естественото социално поведение на феновете или последователите, вместо да бъдат нещо, на което са принудени или задължени да отговорят. Опитайте Offerpop. Този уеб базиран инструмент за управление на социален маркетинг поддържа