SMS: Как да оптимизирате и увеличите вашите текстови съобщения

Докато другите канали продължават да са по-популярни, има един канал за комуникация, който продължава да впечатляващо надминава всеки канал, когато става въпрос за стимулиране на трафика на дребно, дарения с нестопанска цел и незабавна ангажираност. Този канал изпраща мобилно текстово съобщение чрез SMS. Статистика за SMS маркетинг Текстовите съобщения чрез SMS имат процент на четене 98% 9 от 10 текстови съобщения се отварят в рамките на 3 секунди след получаване 29% от хората, насочени към SMS