Бъдещето на самоизпълняващите се договори с помощта на блокчейн

Ами ако договорите могат автоматично да се изпълняват автоматично, ако са изпълнени определени условия? В тази инфографика, Силата на интелигентните договори на блокчейн, Etherparty описва как това не е бъдещето - интелигентните договори се превръщат в реалност. Интелигентните договори могат да вземат субективния характер на квалификацията и договарянето на договорите от ръцете на вземащите решения, като предоставят невероятни възможности за страните да сключат сделки, които са идеални за всяка страна - по отношение на разходите,