Приложими стратегии за многоканална комуникация

Кратко обяснение на това какво е Omni-channel комуникация и специфични характеристики и стратегии в нея за маркетингови екипи за повишаване на лоялността и стойността на своите клиенти.

Zymplify: Маркетингът като услуга за малък бизнес

Бързото развитие, рамки и интеграции продължават да пускат платформи на пазара, които осигуряват множество функции на значително по-ниски разходи всяка година. Zymplify е една от тези платформи - платформа за облачен маркетинг, която предоставя всички функции, необходими на малкия бизнес да привлича, придобива и отчита онлайн клиенти. Въпреки това го прави за по-малко от повечето други платформи за автоматизация на пазара на пазара. От сайта: Zymplify е