Затворено или незатворено съдържание: Кога? Защо? Как ...

Достигането до вашата аудитория чрез пресичане с дигиталното им поведение става по същество по-достъпно чрез целенасочена реклама и медии. Поставянето на вашата марка в челните редици на ума на купувача ви, подпомагането им да осъзнаят по-добре марката ви и да се надяваме да ги въведете в пътуването на добре познатия купувач е значително по-трудно. Необходимо е съдържание, което отговаря на техните нужди и интереси и им се предоставя в оптимално време, за да подхрани този процес. Въпросът обаче