SDL: Споделяйте унифицирани съобщения с вашите глобални клиенти

Днес търговците, които търсят най-бързия и умен начин да управляват опита на своите клиенти, насочват главите си към облака. Това позволява на всички клиентски данни да се вливат и излизат от маркетинговите системи безпроблемно. Това също така означава, че потребителските профили непрекъснато се актуализират и наборите от данни за клиентите се създават автоматично в реално време, осигурявайки напълно интегрирана представа за взаимодействието на клиентите в предприятието на марката. SDL, създателите на Cloud Experience за клиенти (CXC),