Статистика за електронната търговия: Въздействието на пандемията и заключванията на COVID-19 върху търговията на дребно и онлайн

Въздействието на пандемията определено направи победители и губещи тази година. Докато малките търговци бяха принудени да затворят вратите си, потребителите, притеснени от COVID-19, бяха принудени да поръчват онлайн или да посетят местния търговец на големи кутии. Пандемията и свързаните с нея правителствени ограничения нарушиха цялата индустрия и най-вероятно ще видим вълнистите ефекти през следващите години. Пандемията ускори поведението на потребителите. Много потребители бяха скептични и продължиха да се колебаят