Увеличете максимално маркетинговите си усилия за 2022 г. с управление на съгласието

2021 г. беше също толкова непредвидима, колкото 2020 г., тъй като множество нови проблеми са предизвикателство за търговците на дребно. Маркетолозите ще трябва да останат гъвкави и отзивчиви към стари и нови предизвикателства, като същевременно се опитват да направят повече с по-малко. COVID-19 необратимо промени начина, по който хората откриват и пазаруват – сега добавете усложняващи се сили на варианта Omicron, прекъсвания на веригата за доставки и променливи потребителски настроения към вече сложния пъзел. Търговците на дребно, които искат да уловят натрупаното търсене, са

Маркетингови предизвикателства - и решения - за 2021 г.

Миналата година беше неравномерна за търговците, принуждавайки бизнеса в почти всеки сектор да завърти или дори да замени цели стратегии в лицето на неизвестни обстоятелства. За мнозина най-забележителната промяна беше въздействието на социалното дистанциране и подслон на място, което създаде огромен скок в онлайн пазаруването, дори в отрасли, в които електронната търговия по-рано не беше толкова изразена. Тази промяна доведе до претъпкан дигитален пейзаж, като повече организации се надпреварваха за потребителите