Потребителите предпочитат избор и интерактивност ... дори с видео

Има три основни типа сайтове, които организациите публикуват за своята компания: Брошура - статичен уебсайт, който е просто витрина, която посетителите могат да проверят. Dynamic - постоянно актуализиран сайт, който предоставя новини, актуализации и други медии. Интерактивен - сайт, който предлага на посетителя да се ориентира и да си взаимодейства, както желае. Примери за интерактивност, която сме направили за клиенти, включват интерактивна инфографика, калкулатори за възвръщаемост на инвестициите или ценообразуване, интерактивни карти,