Софтуерът за предложения предлага тласък на бизнеса

През последните няколко години продажбите са се променили драстично с настъпването на дигиталната ера. По-конкретно, начина, по който хората изпращат и получават предложения за продажби, е подобрен с разработването на системи за управление на предложения за онлайн продажби, като нашия клиент TinderBox. Защо тези решения са по-добри от простото писане на предложение за продажба в Microsoft Word? Е, направихме цяла инфографика за това. Производителността се увеличава значително чрез използването на едно от тези решения,