Резюме: Сътрудничество, версия и предаване на вашите дизайни на продукти

В момента работим с национална фирма, за да разработим персонализирани шаблони за имейл на Marketing Cloud за всеки от отделите и бизнес звената. Тъй като всички заинтересовани страни, изпълнители и дизайнери са отдалечени, дизайнерът разработи своите макети и работи по версии с ръководния си екип - след което ги предаде на нашия екип за отзивчиво кодиране и внедряване. Дизайнерът ме запозна с Abstract. Abstract е инструмент за онлайн сътрудничество за Mac, където вашата компания, изпълнители,