Транзистор: Хранете и разпространявайте вашите бизнес подкасти с тази платформа за подкасти

Един от моите клиенти вече върши фантастична работа за използване на видео в целия си сайт и чрез YouTube. С този успех те се стремят да правят по-дълги и по-задълбочени интервюта с гости, клиенти и вътрешно, за да помогнат да опишат предимствата на своите продукти. Подкастингът е съвсем различен звяр, когато става въпрос за разработване на вашата стратегия... и хостването му също е уникално. Докато разработвам тяхната стратегия, предоставям преглед на: Аудио – развитие