Използвате ли Pinterest за мобилни устройства?

Както при мрежата, електронната поща и почти всяка друга стратегия - маркетолозите трябва да вземат предвид мобилните устройства, докато произвеждат, показват и споделят съдържанието си на своя сайт, съобщения и чрез други платформи. Една платформа, която има доста мобилно присъствие, е Pinterest. Мобилното приложение Pinterest е изтеглено милиони пъти и продължава да бъде популярна платформа за откриване. Всъщност 3 от 4 посетители на Pinterest са на мобилно устройство