Pimex: Управлявайте и монетизирайте своите маркетингови клиенти

В нашата агенция нямаме активен екип за развитие на бизнеса, така че знаем, че губим представа за възможни клиенти и пропускаме възможностите, които биха могли да бъдат идеални. Hubspot съобщава, че 79% от потенциалните клиенти никога не се превръщат в продажби. Освен това: 25% от търговците, които възприемат зрели процеси за управление на потенциални клиенти, съобщават, че търговските екипи се свързват с потенциалните клиенти в рамките на един ден. Pimex стартира в бета версия, което позволява на потребителите да създават автоматични отговори, които отговарят на непосредствената нужда