Социално лидерство: Асоциация за лидерство в Индиана

Тази сутрин беше невероятна сутрин, прекарана с лидерската асоциация на Индиана. Не рядко получавате възможност да говорите с група образователни лидери, лидерски гурута и лидери на общността. Много хора търсят граждански и образователни организации и вярват, че никога не биха се хванали за теми като социалните медии. В проучване на групата преди сесията: 90% от групата са запознати с компютрите. 70% от групата са били запознати