WittyParrot: Автоматизация на знанията за продажби и маркетингови комуникации

В доклад на McKinsey Global Institute, Социалната икономика: отключване на стойност и производителност чрез социални технологии, изследователите установяват, че средният работник на знания губи 28 часа на месец, търсейки и пресъздавайки документи. Само 10% от документите в дадена компания са били в полезен формат. И до 80% от обезпеченията за продажби и маркетинг никога не са били използвани. Маркетолозите са изправени пред предизвикателство с осигуряване на съобщения за марката и последователност в цялата организация, както и измерване