Интеграция и тестване на Анализ на OpinionLab

OpinionLab е платформа за събиране на информация за клиенти чрез проучвания и обратна връзка от вашия уебсайт. OpinionLab го нарича Voice-Of-Customer (VOC) Data. OpinionLab сега разширява своя набор от функции, за да включва както интегриране на анализи, така и тестване. Това е изключително полезно, за да свържете отзивите на посетителите си с дейностите на сайта им. Тъй като цената за придобиване на нов клиент е шест до седем пъти по-голяма от тази за задържане на съществуващ, наложително е марките да се включат в входа