4 секунди или бюст

Спомняте ли си дните, в които си лягахте, докато модемът ви тананикаше, докато изтегляте страници, за да можете да ги видите на следващата сутрин? Предполагам, че тези дни са далеч след нас. Джон Чоу публикува бележка за това проучване, публикувано от Юпитер, в която се казва, че повечето онлайн купувачи ще спасят, ако страницата ви не се зареди за 4 секунди или по-малко. Въз основа на обратната връзка на 1,058 онлайн купувачи, които бяха проучени по време на първия