Hopin: Виртуално място за стимулиране на ангажираността към вашите онлайн събития

Докато заключванията управляваха събитията виртуално, това също ускори приемането на онлайн събития. Това е важно за компаниите да разпознаят. Докато личните събития вероятно ще се завърнат като критичен канал за продажби и маркетинг за компаниите, също така е вероятно виртуалните събития да продължат да бъдат приемливи и да се превърнат в ключов канал. Докато типичните платформи за виртуални срещи предлагат инструмент, който може да се приложи, за да има една среща или уеб семинари, тези инструменти падат