Jifflenow: Как тази платформа за автоматизация на срещите въздейства на ROI на събитията

По-голямата част от големите предприятия правят значителни инвестиции в корпоративни събития, конференции и брифингови центрове с очакването да ускорят растежа на бизнеса. През годините индустрията на събитията експериментира с различни модели и методи, за да придаде стойност на тези разходи. Най-много проследявани потенциални клиенти, впечатления в социалните медии и анкети сред участниците, за да се разбере въздействието на събитията върху информираността за марката. Срещите обаче са основна част от правенето на бизнес. За да успеят, фирмите трябва да се държат стратегически