Shoutem: Най-ефективната платформа за разработка на мобилни приложения

Това е една от онези теми, към които изпитвам наистина тежка любов, когато става въпрос за моите клиенти. Мобилните приложения може да са една от онези стратегии, които продължават да имат най-високи разходи и най-ниска възвръщаемост на инвестициите, когато се правят лошо. Но когато се направи добре, той има безумно високо приемане и ангажираност. Ежедневно на пазара се качват около 100 приложения, от които 35 процента оказват влияние на пазара.

Тези статистически данни трябва да повлияят на възгледа ви за мобилния маркетинг

Изтеглили ли сте най-новата версия на нашето мобилно приложение - iOS, Android? Все още работим по персонализиране на съдържанието, но рамката е налице и едва ли са били необходими усилия, за да го премахнем, благодарение на невероятната платформа за изграждане на мобилни приложения от Bluebridge! Толкова сме развълнувани от възможностите! Вече имаме нашите маркетингови подкасти и нашата серия MarketingClips, които също попълват приложението! Също така публикуваме събития и дори можем да изпращаме