PowerInbox: Пълна персонализирана, автоматизирана, многоканална платформа за съобщения

Като търговци знаем, че ангажирането на правилната аудитория с правилното послание по правилния канал е критично, но и изключително трудно. С толкова много канали и платформи - от социалните медии до традиционните медии - е трудно да се знае къде да инвестирате усилията си. И, разбира се, времето е краен ресурс - винаги има какво да се направи (или това, което бихте могли да направите), отколкото има време и персонал за това. Цифровите издатели изпитват този натиск