Allocadia: Изграждайте, проследявайте и измервайте маркетинговите си планове с по-голямо доверие и контрол

Нарастващата сложност и нарастващият натиск за доказване на въздействието са само две причини, поради които маркетингът е по-предизвикателен днес, отколкото някога е бил преди. Комбинацията от повече налични канали, по-информирани клиенти, разпространението на данни и постоянната нужда от доказване на принос към приходите и други цели доведе до нарастващ натиск върху търговците да станат по-внимателни планиращи и по-добри разпоредители с бюджетите си. Но стига да са останали да се опитват

7 грешки, които ще направите в маркетинговите резултати

Бюджетите на ООП намаляват, тъй като търговците се борят с фискалната зрялост, според Gartner. С по-голям контрол върху инвестициите си от всякога, ООП трябва да разберат какво работи, какво не и къде да похарчат следващия си долар, за да продължат да оптимизират въздействието си върху бизнеса. Въведете управление на маркетинговите резултати (MPM). Какво представлява управлението на маркетинговите резултати? MPM е комбинация от процеси, технологии и действия, използвани от маркетинговите организации за планиране на маркетингови дейности,