Решения в реално време за подобряване на ангажираността ви с имейли

Получават ли потребителите това, което искат от комуникацията по имейл? Пропускат ли маркетолозите възможности да направят имейл кампаниите подходящи, значими и ангажиращи? Мобилните телефони ли са целувката на смъртта за търговците на електронна поща? Според скорошно проучване, спонсорирано от Liveclicker и проведено от The Relevancy Group, потребителите изразяват своето недоволство от свързаните с маркетинга имейли, представени на мобилни устройства. Проучване с повече от 1,000 разкрива, че търговците може да пропуснат напълно ангажираните потребители, използващи мобилни устройства