14 различни термина, използвани в различни платформи за автоматизация на маркетинга

Не съм сигурен защо търговците винаги се чувстват принудени да измислят своя собствена терминология за почти всичко ... но ние го правим. Въпреки че платформите за автоматизация на маркетинга имат доста последователни функции, всеки от най-популярните доставчици на автоматизация на маркетинга нарича всяка функция нещо различно. Ако оценявате платформи, това може да стане доста объркващо, докато разглеждате характеристиките на една над друга, когато сте в честност, налице са едни и същи функции. Понякога звучи като

Наем на списък с имейли, какво трябва да знаете

Често злепоставяни и често погрешно разбирани, отдаването под наем на списък с имейли е широко приета маркетингова практика, която може да осигури мощна възвръщаемост на инвестициите, ако знаете какво да търсите и зачитате входящата поща. Ако не сте запознати или не сте впечатлени от наемането на списък с имейли, ето списъкът на предимствата, както и основните ключови фактори и съображения.